Våre politikere


Kommunestyret

 • Jeg heter Marianne Sivertsen Næss, er 46 år og kommer fra Hammerfest. Ble valgt til ordfører i Hammerfest høsten 2019. Har vært varaordfører i Hammerfest i 8 år, og rektor ved Hammerfest videregående skole i fem år. Gift, tre døtre som er 13, 16 og 18 år.

 • Kurt Methi

  Jeg er en Sørøysundværing som har bodd i Rypefjord hele livet. Er samboer med Lise, har to voksne barn; Daniel på 30 år og Karina på 24 år. Jeg jobber som avdelingsleder i et logistikkselskap.

 • Berit Hågensen

 • Erik Johannessen

  Hammerfesting, oppvokst og bosatt i Rypefjord. Erik er gift med Hilde, far og bestefar. Jobber som rådgiver/lærer ved Hammerfest Videregående skole. Brenner for en god og trygg fremtid for våre neste generasjoner i samspill med naturen og miljøet. Helse/omsorg og inkludering av alle mennesker med gode og tilrettelagte tjenester er en av hjertesakene samt en bærekraftig utvikling av industri på sjø og land. Utdanning, teknologi, gode kommunikasjoner og infrastruktur er derfor grunnleggende viktig.

 • Hammerfesting, oppvokst og bor i Breilia. Tommen er født i 1966. Som tidligere rusmissbruker er Tommen veldig opptatt av rus og psykriatri og er frivillig arbeider for RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Han brenner for de mennesker som trenger det mest og sier ofte « Hvis ikke tommen bryr seg, hvem bryr seg da?» Tommen er svært opptatt av at alle mennesker skal ha muligheten til å leve ett godt og verdig liv.

 • Grete Svendsen

 • Anne Mette Bæivi

 • Silje Holmgren

 • Wendy Hansen

  Jeg kom til Hammerfest fra Filippinene i 1998, er gift og har et barn. På Filippinene var jeg aktiv i politikken, blant annet som ungdomsleder i arbeiderpartiet lokalt. Jeg er barne- og ungdomsarbeider og jobber i Tyven barnehage. I 2003 involverte jeg meg i politikken i Hammerfest. Jeg har vært vara i kommunestyret, vara hovedutvalget Kultur Omsorg og Undervisning, vara klientutvalget, vara til representantskapet museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og lokal leder Arbeiderpartiets Kvinnenettverk. Jeg er interessert og engasjert i det kulturelle mangfoldet i Hammerfest. Har stort fokus på barn, både i forhold til barnehage, skole og oppvekst, foreldrene skal kjenne seg trygg på at Hammerfest kommune har dette på plass. Vil jobbe for at innvandrere og flyktinger blir godt integrert i kommunen, skape tilhørighet og trivsel.


Styret