Våre politikere


Kommunestyret

 • Født og oppvokst i Hammerfest. Gift med Reidar Næss. Tre døtre på 12, 14 og 17 år. Permisjon fra stillingen som rektor ved Hammerfest videregående skole. Utdannet lektor, med tillegg innen skoleledelse og prosjektledelse.

 • Kurt Methi

  Jeg er en Sørøysundværing som har bodd i Rypefjord hele livet. Er samboer med Lise, har to voksne barn; Daniel på 30 år og Karina på 24 år. Jeg jobber som avdelingsleder i et logistikkselskap.

 • Berit Hågensen

 • Hammerfesting, oppvokst og bosatt i Rypefjord. Erik er gift med Hilde, far og bestefar. Er særlig opptatt av utdanning, kompetanse og utvikling av nye arbeidsplasser og ett godt og trygt samfunn for alle mennesker å vokse opp og bli gammel i. Brenner for å skape en god og trygg fremtid for våre neste generasjoner i samspill med naturen og miljøet.

 • Hammerfesting, oppvokst og bor i Breilia. Tommen er født i 1966. Som tidligere rusmissbruker er Tommen veldig opptatt av rus og psykriatri og er frivillig arbeider for RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Han brenner for de mennesker som trenger det mest og sier ofte « Hvis ikke tommen bryr seg, hvem bryr seg da?» Tommen er svært opptatt av at alle mennesker skal ha muligheten til å leve ett godt og verdig liv.

 • Grete Svendsen

 • Kaia Fagerhaug

 • Anne Mette Bæivi

 • Jan Tore Kvalnes

  Hammerfesting som vokste opp i Rypefjord. Ung voksen i seks år i Trondheim før jeg flyttet hjem igjen i 1997. Gift, tre barn og ett barnebarn. Jeg er særlig opptatt av næring og kompetanseutvikling. Mitt fremste mål er at våre etterkommere skal arve et godt og velfungerende samfunn her på 70 grader nord.

 • Wendy Hansen

  Jeg kom til Hammerfest fra Filippinene i 1998, er gift og har et barn. På Filippinene var jeg aktiv i politikken, blant annet som ungdomsleder i arbeiderpartiet lokalt. Jeg er barne- og ungdomsarbeider og jobber i Tyven barnehage. I 2003 involverte jeg meg i politikken i Hammerfest. Jeg har vært vara i kommunestyret, vara hovedutvalget Kultur Omsorg og Undervisning, vara klientutvalget, vara til representantskapet museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og lokal leder Arbeiderpartiets Kvinnenettverk. Jeg er interessert og engasjert i det kulturelle mangfoldet i Hammerfest. Har stort fokus på barn, både i forhold til barnehage, skole og oppvekst, foreldrene skal kjenne seg trygg på at Hammerfest kommune har dette på plass. Vil jobbe for at innvandrere og flyktinger blir godt integrert i kommunen, skape tilhørighet og trivsel.

 • Silje Holmgren


Styret