Representant

Kurt Methi

Jeg er en Sørøysundværing som har bodd i Rypefjord hele livet. Er samboer med Lise, har to voksne barn; Daniel på 30 år og Karina på 24 år. Jeg jobber som avdelingsleder i et logistikkselskap.

Kurt Methi

Jeg har vært så heldig å ha fått velgernes tillit i to kommunestyreperioder.

Siden 2016 har jeg vært utvalgsleder for Miljø og utvikling noe som har vært kjempegivende.
Mine hjertesaker er innenfor akkurat dette området. I vår nye kommune vil også næring få ytterligere oppmerksomhet, og det nye hovedutvalget; Næring, miljø og utvikling (NMU) vil bli spennende.

Det er spesielt 3 viktige saker jeg vil jobbe med

  • Tilrettelegge for næringsutvikling i vår nye storkommune. Det er viktig at det er god infrastruktur til distriktene våre. Ha fokus på grundere samt jobbe for økt turisme i vår nye kommune

  • Hammerfest som fiskerikommune.Det må jobbes for at Hammerfest kommunes fiskere skal kunne fiske kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26 grader øst. Tilrettelegge for at fiskere skal kunne ha gode forhold i Hammerfest og se på Hammerfest som sin naturlige hjemhavn.Være pådriver for at Hammerfest kommune skal opprette kvotefond der fiskere skal ha muligheter for finansiering av kvoter.

  • Jobbe for at RV 94, vår livsnerve, skal realiseres og oppgraderes. Jobbe for ny flyplass som er essensiell for at Hammerfest fortsatt skal ha vekst samt jobbe for at Hammerfest havn (Ren havn-prosjektet) realiseres til beste for miljøet og næringsutvikling i regionen.