Representant

Wendy Hansen

Wendy Hansen

Jeg kom til Hammerfest fra Filippinene i 1998, er gift og har et barn. På Filippinene var jeg aktiv i politikken, blant annet som ungdomsleder i arbeiderpartiet lokalt.
Jeg er barne- og ungdomsarbeider og jobber i Tyven barnehage. I 2003 involverte jeg meg i politikken i Hammerfest. Jeg har vært vara i kommunestyret, vara hovedutvalget Kultur Omsorg og Undervisning, vara klientutvalget, vara til representantskapet museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og lokal leder Arbeiderpartiets Kvinnenettverk.

Jeg er interessert og engasjert i det kulturelle mangfoldet i Hammerfest. Har stort fokus på barn, både i forhold til barnehage, skole og oppvekst, foreldrene skal kjenne seg trygg på at Hammerfest kommune har dette på plass. Vil jobbe for at innvandrere og flyktinger blir godt integrert i kommunen, skape tilhørighet og trivsel.