Nasjonalflagg Hammerfest

17. mai 2020

av Leder Erik Johannessen

Erik Johannessen Leder Hammerfest AP

Erik Johannessen

Kjære alle sammen. 

17.mai, grunnlovsdagen er for oss årets viktigste dag hvor hele nasjonen feirer at grunnloven ble underskrevet og var det grunnleggende og styrende dokumentet for etableringen av ett uavhengig Norge i 1814. Begynnelsen på utviklingen av demokratiet i Norge med en ny dansk konge.

Sentraliseringen ble stoppet, desentraliserte samfunnsstrukturer ble etablert med tjenester og tilbud tilgjengelig for hele folket. 

Grunnlaget for en voksende allmenn velstand og trygghet var lagt og nasjonen samlet seg om kongen, monarkiet og det demokratiske styresettet.

Som nasjon har vi over en historisk kort epoke etablert et av verdens tryggeste og mest velstående land hvor ytringsfrihet, frie valg, rettssikkerheten, ett offentlig helsevesen og en allmenn tilgjengelig skole har vært grunnleggende viktig.

Vår markering av grunnlovsdagen har for oss nordmenn alltid vært en folkefest med musikk, barnetog, fellesskap, samhold og en hyllest av vårt kongehus og fedrelandet.

Hammerfest har i generasjoner vært en levende og utviklende by. Et samlingspunkt og senter for utvikling og fremgang med en ukuelig, målrettet og flerkulturell befolkning. Vi er kjent for vår patriotisme og stolt av byen vår. 

Vårt styrke er vårt samhold, både i motgang og medgang.

Årets feiring av nasjonaldagen blir ikke helt slik vi er vant til. Solidaritet og omtanke har fått en ny betydning og vi må beskytte hverandre og oss selv på en annerledes måte. 

Mine tanker går til de av våre som har opplevd krig og fordrivelse, tapt skolegang og som gjennom vanskelige perioder har sett betydningen av frihet, likhet, solidaritet, samhold og demokrati.

Mine tanker er hos de som har mistet noe trygt og kjært. De som sliter psykisk, er isolert og våre utsatte og vanskelig stilte barn. 

Mine tanker er hos de som lever i usikkerheten med tap av arbeidsplass eller kjemper for sin bedrift, sitt levebrød.

Mine tanker er hos våre unge som opplever en total omveltning i sine liv, en utdanning, ett arbeid og en fremtid som nå kanskje føles usikker.

Mine tanker er at vi tross usikkerheten og endringene lever i ett trygt og rikt land med gode velferdsordninger, hvor felleskapet med vårt helsepersonell, våre renholdere, lærere, sjåfører og håndverkere. Våre ingeniører, snekkere, bedriftseiere, fiskere, pensjonister og politikere, ja hele nasjonen står samlet og skaper nye muligheter, nye arbeidsplasser og en spennende fremtid for landet og byen vår.


Arbeiderpartiet bygger sin politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Spesielt i vanskelige tider, slik som nå viser vi vår evne til å dele og ta vare på, verdsetter og verner om, vårt langstrakt land. Våre byer og bygder, folket og friheten.

Akkurat slik våre grunnlovsmenn på Eidsvoll la grunnlaget for 17 mai 1814.


Gratulerer med dagen!


Med vennlig hilsen

Erik Johannessen

Leder for Hammerfest Arbeiderparti 

 Tung tids tale        Haldis Moren Vessas

Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne
at du er varm!