Arrangementer

Årsmøte Hammerfest Arbeiderparti 2021

Styret innkaller herved medlemmene til årsmøte 2021

17. feb, kl. 17:50 — 22:00, AKS Frityren

Velkommen til årsmøte i Hammerfest Arbeiderparti! 

Dato:

Onsdag 17.02.2021 klokken 17:50 

Sted: Arktisk Kultursenter Hammerfest / Frityren


Epost: Post@hammerfestap.com

I tillegg til innkomne forslag vil årsmøtet behandle årsberetning, regnskap og revisjon for 2020. 


Årsmøtepapirene vil bli sendt ut i sin helhet før selve møtet, som tidligere år. 

I tillegg vil det som vanlig bli valgt utsendinger til årskonferansen i Finnmark Arbeiderparti.

Obs! Så langt det er mulig, ber vi om at medlemmene tar med årsmøtepapirene selv, gjerne på nettbrett eller lignende.

 

Vel møtt!

Årsmøte Hammerfest Arbeiderparti

Sak 1: Godkjenning og innkalling av saksliste

Åpning av årsmøte v/ Jonas Gahr Støre og lokallagsleder Kaia Fagerhaug


Sak 2: Konstituering

Styrets innstilling:

Dirigent: Kaia Fagerhaug

Dirigent: Christian Bergeton Klaussen

referent: Ørjan Pedersen


Valg av 2 møtedeltagere til å underskrive protokoll:
1.
2.

Valg av tellekorps
1.
2. 


Sak 3. Årsmelding / årsrapporter 

Årsmelding fra styret

Årsrapport fra kommunestyregruppa Hammerfest

Årsrapport fra formannskapsgruppa Hammerfest

Årsrapport fra NMU

Årsrapport fra Helse og omsorg 

Årsrapport fra Oppvekst og kultur                                      

Årsmelding fra samepolitisk utvalg


Sak 4. Regnskap 2020 med revisjonsberetning v/kasserer
Regnskap 2020

Balanse 2020


Sak 5. Innkommende saker 

- Jobbe for å utrede mulighet for åpning av barmarksløyper i Hammerfest Kommune

- Nei til kutt i båttilbudet til veiløse steder

- Reisegarantifond båt

- Arb oppg tilbake dit de kom fra


Sak 6. Endring av Hammerfest Arbeiderpartis vedtekter

Se sakspapirer


Sak 7. Budsjett v/kasserer

Budsjett 2021


Sak 8. Valg 
Innstilling legges fram av valgkomiteen v/ leder